Leasing

Leasing

Czym jest leasing samochodu

Leasing to umowa cywilnoprawna na podstawie której Leasingodawca przekazuje Leasingobiorcy w użytkowanie samochód bez przenoszenia jego własności. W zamian za czasowe prawo do użytkowania samochodu Leasingobiorca zobowiązuje się płacić firmie leasingowej raty leasingowe. Po wygaśnięciu umowy Leasingobiorca ma możliwość wykupienia pojazdu na własność. Umowa leasingu uregulowana została w przepisach Kodeksu Cywilnego i ma w sobie cechy umowy najmu/dzierżawy/kredytu.

Charakterystyka naszej oferty leasingowej:

 • wpłata własna od 0%
 • okres spłaty od 24 do 84 miesięcy
 • leasing samochodów nowych i używanych
 • możliwość wyboru waluty leasingu: PLN lub EUR
 • raty równe, degresywne, sezonowe
 • elastyczne warunki umowy i płatności
 • indywidualny, dedykowany opiekun przydzielony każdemu Klientów
 • do wyboru leasing operacyjny lub finansowy

Rodzaje Leasingu

Leasing operacyjny to najbardziej rozpowszechniony rodzaj finansowania zakupu pojazdu w formie leasingu. Wykorzystywany najczęściej w przypadku zakupu samochodu sprzedawanego w oparciu o pełną fakturę VAT23%. W czasie trwania umowy leasingu pojazd wchodzi w skład majątku leasingodawcy i to jemu przysługuje prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, natomiast Leasingobiorca może zaliczać raty leasingowe w koszty prowadzonej działalności. Do każdej raty leasingowej doliczany jest podatek VAT, tak więc Leasingobiorca może odliczyć pełen podatek VAT od samochodu ciężarowego oraz w zależności od przeznaczenia pojazdu – 100% lub 50% VAT od samochodu osobowego. Po zakończeniu umowy leasingu Leasingobiorca może odkupić przedmiot leasingu za ustaloną wcześniej kwotę.

Leasing finansowy wykorzystywany przede wszystkim przy zakupie samochodów sprzedawanych w oparciu o tzw. fakturę VAT marża. Produkt ten charakteryzuje to, że przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Leasingobiorcy, zaś kosztem uzyskania przychodu są tu odsetki oraz odpisy amortyzacyjne od rat kapitałowych.

Korzyści finansowe

 • amortyzacja oraz odsetki, które stanowią koszt uzyskania przychodu
 • finansowanie do 100% środka trwałego
 • poprawa płynności finansowej firmy
 • leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu
 • źródło finansowania średnio i długoterminowych inwestycji